עדשה רחבה

אורך מוקד: 17-85mm 1:4-5.6

גודל פילטר: 67mm

משקל: 475gr